WerkFit bedrijfsfysiotherapie

Vroegtijdig signaleren

Op het gebied van bedrijfsfysiotherapeutische zorg heeft Hessenpoort Vitaal een samenwerking met PMC-Nederland. Klik hier voor een nadere kennismaking met PMC-Nederland.
Door inzet van onder andere werkplekonderzoeken (kantoor en werkvloer) kan PMC-Nederland vroegtijdig en adequaat werk gerelateerde klachten signaleren. De bedrijfsfysiotherapeut kan middels gericht advies de verdere ontwikkeling van klachten verhelpen en daardoor verzuim voorkomen. Daar waar nodig kan een geringe interventie tijdens het onderzoek ter plekke al plaats vinden. De medewerker krijgt inzicht in eigen handelen. Door een gedragsmatige benadering leert de medewerker zelf verergering van klachten te voorkomen.

Uitgebreide screening

Indien het advies onvoldoende is kan er in overleg met de werkgever een uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Op basis van de volgende onderdelen wordt er een advies en een stappenplan gemaakt::

  • anamnese
  • algemeen onderzoek (psychosociaal en fysiek)
  • fysieke testen (algemeen, kracht- uithoudingsvermogen)
  • werkplekbezoek (analyse)

Naar aanleiding van de resultaten en het advies wordt een interventietraject gekozen waardoor verzuim voorkomen kan worden. De behandelinterventies worden veelal vergoed conform de geldende CTG tarieven of volgens gemaakte prijsafspraken.

Preventieve training werkplek verbetering.

Om ervoor te zorgen dat iedereen verantwoord omgaat met z’n lichaam bij onder andere bureauwerk wordt deze scholing en training gegeven. Zo kunnen rug- en nek/schouderklachten nu en in de toekomst voorkomen worden. De ervaring leert dat de professionele aandacht voor de medewerkers in het algemeen en in het bijzonder op duw/trek/til-aspecten, een positief effect hebben op het ziekteverzuimpercentage.

Scroll naar top