Instroom nieuwe medewerkers

Inclusiviteit en sociaal ondernemerschap zijn vanzelfsprekend!

Maatschappelijk ondernemen en daarbij werken aan inclusiviteit en sociaal ondernemerschap zou vanzelfsprekend moeten zijn maar is het nog niet altijd. Gelukkig leven we in een samenleving waarin we steeds meer samenwerken vanuit ieders toegevoegde waarde, dit biedt volop nieuwe kansen.

Ontwikkelfabriek creëert samen met haar partners en stakeholders innovatieve oplossingen voor vraagstukken gericht op (regionale) inclusiviteit en sociale economie.

 

Van strategisch HR-beleid, duurzame inzetbaarheid, sociaal ondernemerschap tot en met het werven & creëren van nieuwe wervingskanalen. Ontwikkelfabriek is er voor een leven lang ontwikkelen & inzetbaarheid van uw personeel.

Branchegerichte ontwikkelroute in jullie organisatie

Sociaal ondernemerschap vormgeven? Of moeite om vacatures ingevuld te krijgen? Hoe kan jouw organisatie een werkomgeving worden waarin ruimte is voor mensen vanuit kwetsbare arbeidsmarktposities en hoe weten zij de weg naar jullie te vinden?

Bij de inrichting van een branchegerichte ontwikkelroute onderzoeken en vertalen we de mogelijkheden binnen jouw organisatie en vertalen dit naar een praktische ontwikkelroute voor een brede doelgroep. Daarnaast leggen wij de contacten met die partijen die verantwoordelijk zijn voor het vinden van passende banen en ontwikkelroutes voor deze doelgroep. In een ontwikkelroute stromen doorlopend mensen in en zij stromen uit in een baan binnen jullie organisatie of bij een collega onderneming.

Jobcoaching

Onze jobcoaches begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en daarnaast op het werk. Wij vinden korte lijnen en persoonlijk contact hierbij voorwaardelijk. Dit betekent dat onze jobcoaches regelmatig bij jullie aanwezig zijn en met jullie afstemt over de voortgang. We zijn niet alleen aanwezig, we steken ook de handen uit onze mouwen. Want terwijl wij meewerken, krijgen wij een uitstekend beeld van de organisatie, de functie en hoe de medewerker het doet en waar we nog aan moeten werken. Zo kun je je als werkgever richten op jouw primaire proces.

Loopbaancoaching

Wanneer iemand vastloopt in zijn of haar werk of werk niet langer passend is kan loopbaancoaching worden ingezet. Onze coaches hebben een toolkit aan loopbaaninstrumenten waarmee ze datgene inzetten wat nodig is om het proces te begeleiden.

Outplacement

Soms met een outplacementtraject help je een werknemer bij het vinden van een nieuwe passende baan. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je afscheid wilt nemen van een werknemer. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de ambities niet meer overeenkomen, een reorganisatie of een arbeidsconflict. Steeds meer werkgevers bieden uit goed werkgeverschap outplacementtrajecten aan, om zo de (financiële) schade van een ontslag te beperken en nieuwe kansen voor de werknemer te creëren.

2e spoor

Wanneer het niet lukt om een medewerker binnen de eigen organisatie te laten re-integreren volgt een 2e spoortraject. De re-integratie coach van Ontwikkelfabriek ondersteunt bij de begeleiding naar een passende werkplek buiten de organisatie en levert de rapportages die nodig zijn in dit proces (Wet Poortwachter). Persoonlijk, open en eerlijk communiceren is wat ons kenmerkt.  Gezamenlijk zetten wij datgene in wat nodig is om succesvol te zijn.

Sociale detachering

Wanneer een rechtstreeks dienstverband nog te vroeg is, biedt Ontwikkelfabriek de mogelijkheid om via een detachering te starten. Wij zien dit als overbrugging naar uiteindelijk een loondienstverband. Daarom bieden wij in dit traject extra ondersteuning waarbij wij hier naartoe werken.

Scroll naar top