Verzuim management

Vernieuwde visie op verzuim

Vanuit de visie van BuroVitaal en haar partner Fizie wordt verzuim grotendeels gedemedicaliseerd en is het onderwerp van een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. In dat gesprek staan niet meer alleen de beperkingen, maar juist ook de mogelijkheden van de werknemer centraal. Anno 2020 wordt deze visie aangevuld vanuit nieuwe visie en ambities. In de eerste plaats wordt, vanuit nieuwe ambities, het begrip ‘verzuim’ aangevuld met het begrip ‘inzetbaarheid’ en liefst ‘duurzame inzetbaarheid’. Ook motivatie en vitaliteit spelen een grotere rol. Dat brengt enkele vernieuwingen. Niet alleen het gedrag bij en na een ziekmelding, maar de eigen verantwoordelijkheid en het belang van medewerkers bij blijvend gezond werken zijn belangrijk geworden. De vernieuwing van de visie op verzuim heeft te maken met het begrip inzetbaarheid en een andere visie op werk. En met de erkenning van een volwassen verhouding tussen leiding en medewerkers.

Het veel gebruikt ’gedragsmodel’ bij verzuim start bij de meeste Arbo-dienstverleners juist pas bij de ziekmelding van een werknemer. Maar het zal niemand grote moeite kosten om in te zien dat de dan verwachte gedragskeuzes, inzet en betrokkenheid van medewerkers niet anders zijn dan die al worden verwacht op het werk. Dat inzicht geeft aanmerkelijk meer en vooral ook meer positieve mogelijkheden. Het gaat niet om minder afwezigheid, het gaat erom samen (leiding en medewerker) een vitale en betrokken arbeidsrelatie op te bouwen, waarbij de wederzijdse verwachtingen met plezier en energie worden ingevuld. Zowel bij de inzet om goed en met plezier te presteren, als bij het oplossen van problemen op het werk of rond de eigen inzetbaarheid.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over onze partner en gecertificeerde ARBO-dienstverlener Fizie.
https://www.fizie.nl/over-fizie

back pain, pain, body
Scroll naar top