Gezond werkgeverschap

Gezondheid bevorderen: juist nu

Aandacht voor de gezondheid van uw werknemers is zeker nu in Corona-tijd van nog groter belang. Het ziekteverzuim stijgt de laatste jaren, door de vergrijzing wordt duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het behoud van medewerkers belangrijker dan ooit. Een bedrijf dat laat zien dat het de gezondheid van zijn werknemers belangrijk vindt, werkt bovendien aan een positief werkgeversimago.
Voor het verlagen van het verzuim is het proactief bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers een goed middel. De beroepsbevolking wordt kleiner en de productiviteit in Nederland is al erg hoog, dus voor economische groei is de focus op preventie van evident belang. Niet voor niets werkt de wet daaraan mee. In de Arbowet heeft preventie een prominente plek.

Wettelijke verplichting

Het is niet enkel een vrijblijvend belang van werkgever en werknemer om bij te dragen aan de gezondheid van werknemers, maar ook een wettelijke verplichting. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en moeten werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken. De volgende twee belangrijke wettelijk verplichte instrumenten geven inzicht in de mogelijke risico’s op verzuim:

wild, people, outdoors
Scroll naar top