Arbeidsmobiliteit

Compact Werkt is een landelijk erkend re-integratie bedrijf.  We beschikken al jaren over het Blik op Werk Keurmerk.  We zijn gestart in 2005 en hebben de afgelopen jaren meerdere kandidaten succesvol aan het werk heeft geholpen. We zijn specialist in het oplossen van verzuim, – en re-integratiekwesties en maken daardoor bemiddeling naar ander werk mogelijk. Vooral door samen te werken met de Hessenpoort partners wordt dit gerealiseerd.

Hessenpoort Vitaal beschikt over een breed platform waarin diverse WERK-specialisten’ samen werken. Tijdens dit proces zijn het UWV, diverse gemeenten en meerdere Hessenpoort ondernemers actief en betrokken. Door deze unieke samenwerking is de brug tussen het bedrijfsleven en overheid mogelijk geworden. Door netwerk, kennis en kunde goed op elkaar af te stemmen komt de onderste steen boven en wordt duidelijk wat de werknemer nodig heeft om effectief te kunnen re-integreren.

De rol van Compact Werkt is hierin de ‘spelverdeler’. Vanuit Arbeidsdeskundigheid staan de pijlers van: Mens, Werk en Inkomen centraal. In dit maatwerk traject wordt vooraf door Compact Werkt van A tot Z beschreven welke stappen nodig zijn en of en wanneer de Hessenpoort partner zal worden ingezet. Met dit ‘one stop shop’- model wordt gewerkt aan het bevorderen van mentale draagkracht en/of de fysieke vitaliteit om vervolgens de stap naar werk mogelijk te maken. Met deze aanpak is er een gerichte regie in het proces. De volgende fases worden deels of geheel doorlopen:

 • Uit huis komen;
 • Fit worden;
 • Werk te vinden en ervaring op te doen;
 • (Evt.) scholing;
 • Het werk te behouden.

De werknemer wordt hierin door diverse specialisten begeleid. Fase gewijs wordt hij herplaatst in (on)betaald werk.

Voordelen voor werkgever en werknemer

Als deze stappen zijn doorlopen krijgt de nieuwe werkgever te maken met een werknemer die:

 • Gemotiveerd is en wil investeren in zichzelf,
 • Zijn sterke kanten kan benoemen,
 • Beschikt over de vereiste kwalificaties,
 • Heeft leren omgaan met zijn mentale en/of fysieke beperkingen
 • Waar sprake is van UWV-voordeelregelingen

Verder wordt de werknemer geïnformeerd welk inkomen van invloed is op zijn mogelijke uitkering. (Vooral bij mensen met een uitkering is dat erg belangrijk voor de motivatie!).  Door deze samenwerking met de Hessenpoort WERK-specialisten is het voor de werknemer (in spé) de brug naar werk eerder mogelijk! Mocht u meer willen weten dan kan dat.

Bel of mail mij: 085 13 00 684 of info@compact-groep.nl

Rob de Klerk

Directeur en Register Arbeidsdeskundige

Werkplan

Werkplan is een spin in het web als het gaat om de mobiliteit en de match van vraag en aanbod. Met 25 jaar relevante ervaring in Zwolle en de regio weten we wat er speelt in de markt. Door de korte lijnen binnen Hessenpoort vitaal hebben wij een unieke propositie in de markt gezet, een propositie waarmee we erg snel en accuraat inspelen op de diverse behoeften. Ook kunnen we door deze korte lijnen potentiële medewerkers snel tussen de diverse partners laten bewegen waar nodig. Met de samenwerkende partners kunnen we ook aan de voorkant de behoefte van de medewerkers inventariseren om daarmee uitval in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. We focussen ons uitdrukkelijk niet alleen op 1 doelgroep, we gaan een breed pallet van medewerkers mobiliseren naar de Hessenpoort om samen te werken naar een vitale toekomst in werk.

 • Faciliteren Structureel (maandelijks) HRM Hessenpoort overleg.
 • In kaart brengen behoefte diverse partners.
 • In kaart brengen piek en dal overlap in personele bezetting.
 • Beheren flexpool Hessenpoort.
 • Periodieke werktoer potentiële werknemers vitaal Hessenpoort.
 • Stroomlijnen aanbod diverse kanalen met personele aanbod.
 • Ondersteunen in de Employer branding van diverse organisaties
Scroll naar top