Arbeidsmobiliteit

Werkplan

Werkplan is een spin in het web als het gaat om de mobiliteit en de match van vraag en aanbod. Met 25 jaar relevante ervaring in Zwolle en de regio weten we wat er speelt in de markt. Door de korte lijnen binnen Hessenpoort vitaal hebben wij een unieke propositie in de markt gezet, een propositie waarmee we erg snel en accuraat inspelen op de diverse behoeften. Ook kunnen we door deze korte lijnen potentiële medewerkers snel tussen de diverse partners laten bewegen waar nodig. Met de samenwerkende partners kunnen we ook aan de voorkant de behoefte van de medewerkers inventariseren om daarmee uitval in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. We focussen ons uitdrukkelijk niet alleen op 1 doelgroep, we gaan een breed pallet van medewerkers mobiliseren naar de Hessenpoort om samen te werken naar een vitale toekomst in werk.

  • Faciliteren Structureel (maandelijks) HRM Hessenpoort overleg.
  • In kaart brengen behoefte diverse partners.
  • In kaart brengen piek en dal overlap in personele bezetting.
  • Beheren flexpool Hessenpoort.
  • Periodieke werktoer potentiële werknemers vitaal Hessenpoort.
  • Stroomlijnen aanbod diverse kanalen met personele aanbod.
  • Ondersteunen in de Employer branding van diverse organisaties
Scroll naar top